Doelstelling

De Eikenzoom richt zich op het begeleiden van een kleine groep (maximaal 7) jong volwassenen met een verstandelijke beperking en / of autisme vanaf het moment dat zij uit huis gaan, totdat zij toegerust zijn voor de volgende stap in hun zelfstandig(er) bestaan en beter zicht hebben op hun eigen (on)mogelijkheden.

Hierdoor zullen ze beter in staat zijn om zelfstandig na te denken en te beslissen, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen en zich beter staande kunnen houden in de maatschappij.

Zorgplan
Aan de hand van een individuele zorgplan (trainingsprogramma) worden de jongelui begeleid en komen verschillende leerdoelen aan de orde, zoals: wonen, werken, persoonlijke verzorging, sociale omgang (communicatie, sport, vrijetijdsbesteding, samenleven), financiën en praktische vaardigheden.
De nadruk ligt op het leren door middel van ervaren en het ‘stap voor stap’ verleggen van grenzen.

Overdag gaan ze naar school of werk. Werkvoorziening op onze boerderij is voor deze doelgroep niet primair bedoeld, omdat De Eikenzoom er waarde aan hecht dat de leefwereld van de jongeren niet te klein wordt. Zodra de jongelui ‘thuis’ komen, worden ze opgevangen en begeleid, ook in hun vrijetijdsbesteding. Dit laatste vindt De Eikenzoom van belang, omdat hierdoor beter inzicht wordt verkregen in de dingen, die ze leuk of juist vervelend vinden. Dit bevordert het algehele welzijn van de jongeren en het voorkomt interventies als gevolg van ongewenst gedrag.

Tussenschakel
De Eikenzoom ziet zichzelf als een tussenschakel, die een waardevermeerdering in de zorgketen realiseert.