Goed bestuur

Voor de directie van De Eikenzoom staat de kwaliteit én veiligheid van zorgverlening voorop. Daarbij is het ons streven om te voldoen aan de actuele kwaliteit- en veiligheidseisen en de instandhouding van daarvoor benodigde waarborgen.
Wij kennen en onderschrijven de regels van goed bestuur, zoals vastgelegd in de Governance code principes 1 en 2 (zie bijlage 2) én passen deze regels ook actief tot in ons dagelijks handelen, in de omgang met en het betrekken van onze cliënten en medewerkers, bij de inrichting van onze systemen en bij het opstellen van onze protocollen.Ons bedrijf kenmerkt zich door een open cultuur van betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Het streven naar ‘goed bestuur’ komt onder andere tot uiting in:
– het systematisch raadplegen en betrekken van cliënten en medewerkers;
– het uitvoeren van periodieke risico-inventarisatie & evaluatie;
– het toepassen van de CAO Gehandicaptenzorg;|
– het voldoen aan de wettelijke regelingen inzake verslaggeving WTZa en AO/IC;
– het vragen om een VOG voor indiensttreding van personeel of samenwerking met externe partners;
– het onderschrijven en toepassen van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, inclusief het jaarlijks opstellen van een kwaliteitsplan en rapportages;
– het aangesloten zijn bij een erkende brancheorganisatie (BVKZ);
– het sluiten van overeenkomsten met gemeentes en zorgkantoren.