Kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg

Op 16 februari 2023 heeft Eikenzoom Zorg het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg behaald.

In de afgelopen anderhalf jaar is de organisatie intensief bezig geweest met het maken van werkbeschrijvingen en alle bijbehorende documenten, zoals regelingen en procedures.

Begin 2022 werden deze werkbeschrijvingen goedgekeurd.
Op 19 januari 2023 bezochten twee auditoren de Eikenzoom en werd er uitgebreid gesproken over processen en procedures op het bedrijf. Dit leidde een maand later tot het bovenstaande heugelijke resultaat.
Over drie jaar is er weer een audit, maar tussentijds moet er jaarlijkse een schriftelijke verantwoording in gediend worden.