Methodiek en werkwijze

In de zorgverlening maken we onderscheid tussen de zorgintake en de zorgbegeleiding.
De zorgintake richt zich op de fase vóór er daadwerkelijke zorg wordt verleend. In deze voorfase wordt er contact gelegd met de (kandidaat) cliënt en wordt vastgesteld welke zorgvraag er is. Vervolgens wordt bepaald of De Eikenzoom kan voorzien in deze zorgbehoefte en zo ja, in welke vorm. Dit leidt tot een zorgaanbod.

Accepteert de cliënt het zorgaanbod, dan wordt er in gezamenlijk overleg een stappenplan gemaakt om te komen tot zorgverlening.
Hiermee is het traject van de zorgintake afgerond en start de zorgverlening. Dit kan zijn in de vorm van woon-, werk- of ambulante begeleiding.

Goede kwaliteit van leven
Zorgen voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een beperking is één van de doelen van onze begeleiding. Een leven waarin ze hun plannen kunnen verwezenlijken en hun leven kunnen inrichten naar hun wensen en mogelijkheden.
De 8 domeinen van Schalock helpen ons hierbij. Deze domeinen bevatten alle zaken, die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van de cliënt. Ze maken die kwaliteit meetbaar en daarmee ook beïnvloedbaar.

Samen met de cliënt en iemand uit zijn/haar netwerk wordt een persoonlijk plan opgesteld aan de hand van deze 8 domeinen. Bij de jaarlijkse planbespreking komen ze weer aan de orde.

Vertrouwen en veiligheid zijn cruciaal in een effectieve begeleiding van de cliënt. Daarom vinden wij het belangrijk dat een klein en hecht team de cliënt begeleidt.

Schalock schema