Het ontstaan

De Eikenzoom is opgericht 2008 en biedt sinds 2010 zorgverlening aan jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme.


Van oorsprong had de locatie een agrarisch bestemming. Met goedkeuring van de gemeente is dit omgezet in een zorgfunctie. De 24-uurszorg werd tot 2021 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van zorginstelling ’s Heeren Loo. Vanaf 2021 is Eikenzoom Zorg een zelfstandige zorgonderneming, die aangesloten is bij de Coöperatie Boer en Zorg.

De Eikenzoom is sinds 2020 een door het ministerie erkend en toegelaten als zorgverlener in het kader van de WLZ en Zvw met als functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.
De bedrijfsvorm van de Eikenzoom is een vennootschap onder firma (vof) met twee vennoten: P.J. van Esch en J. van Esch-Janze. De vennootschap staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 08179170.

Uniek concept
Uniek in de aanpak en opzet is, dat de stabiliteit en vertrouwdheid van een gezinshuis  geboden wordt, door de rol van de eigenaren als constante factor in het leven op en rond de woon- en werkboerderij. Dit ontbreekt vaak in de intramurale zorg. Daarnaast richt De Eikenzoom zich specifiek op jongeren, die vanuit de jeugdzorg of de thuissituatie overstappen naar de begeleide zorg voor volwassenen.

Tenslotte vinden wij kleinschaligheid van de zorg, cruciaal voor het welzijn en de ontwikkeling van onze cliënten.

Mijlpalen

20 juni 2008
Peter en Judith van Esch komen wonen op de Eikenzoom.

1 december 2009
Vergunning zorgverlening en minicamping
Start verbouw / bouw groepswoning (zeven personen).

1 oktober 2010
Start zorgverlening / samenwerkingsovereenkomst met ’s Heeren Loo.

24 januari 2011
De eerste bewoner arriveert.

16 maart 2011
Officiële opening van de Eikenzoom.

1 maart 2021
Ingebruikname nieuwbouw / twee zelfstandige zorgunits
Verzelfstandiging Eikenzoom Zorg.

16 februari 2023
Behalen kwaliteitskeurmerk.

14 oktober 2023
Viering 12,5-jarig bestaan.