In januari 2022 zijn de werkbeschrijvingen goedgekeurd in verband met het verkrijgen van het kwaliteitskeurmerk
‘kwaliteit laat je zien’. Dit keurmerk wordt afgegeven door de Federatie landbouw en Zorg.