Preventiemedewerker

Risico Evaluatie en Inventarisatie

Eikenzoom Zorg hecht veel waarde aan een gezonde, veilige en prettige woon- en werksfeer. Daarom heeft onze organisatie eind 2021 een risico evaluatie en inventarisatie (RIE) uitgevoerd. Hiervan is een verslag gemaakt en er is een plan van aanpak opgesteld.

Door middel van een RIE worden de veiligheidsrisico’s van onze organisatie op een rij gezet. Aan de hand van hiervan kan een actieplan opgesteld worden, dat leidt tot verbetering van de huidige situatie en vermindering van het risico op ongelukken of ongewenste situaties in de toekomst.
Daarnaast is van belang dat de organisatie ook actief en alert blijft op de woon- en werkomstandigheden. Daarom is er een preventiemedewerker aangesteld.

Eikenzoom Zorg heeft de RIE uitgevoerd via Stigas.

Preventiemedewerker
De preventiemedewerker laat zich informeren en trainen, zodat hij/zij op de hoogte is en blijft van relevante ontwikkelingen op het gebied de arbeidsomstandigheden. Daarnaast houdt hij/zij de eigen organisatie scherp en op de hoogte van situaties die om verbetering vragen.
Tenslotte bewaakt en coördineert de preventiemedewerker de uitvoering van het actieplan.

 


Eikenzoom Zorg heeft Hermien Bakker aangesteld als preventiemedewerker. 
In februari 2022 heeft zij een certificaat behaald voor het functioneren als preventiemedewerker.

Eikenzoom Zorg is aangesloten bij Arbo Rendement.