Samenwerkingspartners De Eikenzoom

Sinds 1 maart 2021 is De Eikenzoom lid van de Coöperatie Boer en Zorg (CBZ).
Deze coöperatie sluit namens en ten behoeve van de leden zorgcontracten af met zorgkantoren (Wlz) en gemeentes (WMO). Daarnaast zijn zij beschikbaar voor zorgconsultatie en advisering op het gebied van zorg gerelateerde zaken. CBZ beschikt over orthopedagogen en een Arts Verstandelijk Gehandicapten.
Namens haar leden verzorgt CBZ de jaarlijkse verantwoording in verband met het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’.

Eikenzoom Zorg is verder aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).
De FLZ ondersteunt haar leden bij allerlei zaken. Zo heeft ze gezorgd voor een erkend kwaliteitssysteem (ondersteunt bij het behalen en onderhouden van het kwaliteitskeurmerk), behartigt de belangen van zorgboeren in politiek en bij stakeholders als zorgverzekeraars en is ze aanspreekpunt voor de sector bij calamiteiten.
FLZ zorgt voor scholing en training en heeft een klachtencommissie in het kader van de landelijke klachtenregeling in de zorg.

De Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) is 10 jaar geleden gestart als branchevereniging voor de zorg. Het is een belangenbehartigingsorganisatie die met name kleine zelfstandige zorginstellingen ondersteunt en adviseert. Zij brengen de kleinschalige zorg onder de aandacht bij de landelijke en gemeentelijke overheden, zorgkantoren en zorgverzekeraars.
De BVKZ richt zich op advisering, kennisvergaring en -deling.
Eikenzoom is sinds 2023 lid van deze vereniging.

De overheid verplicht zorgorganisaties om een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon aan te stellen voor cliënten. Sinds 2021 is de heer Egbert Muis aangewezen als vertrouwenspersoon voor cliënten en personeel. Jaarlijks heeft hij één of twee keer een ontmoeting met de cliënten. Daarnaast is hij te allen tijde benaderbaar voor zaken die om zijn aandacht en advies vragen.