Stichting

In 2010 is de stichting Samen werken aan de De Eikenzoom opgericht.

De stichting heeft zich ten doel gesteld om middelen aan te schaffen, te beheren en ter beschikking te stellen van de dagbesteding en de woonvoorziening van De Eikenzoom, zodat deze optimaal zorg kunnen bieden aan de jongeren, die dat nodig hebben. Ook wil de stichting een bijdrage leveren aan het creëren van een recreatieve en educatieve ontmoetingsplek voor iedereen die zorg nodig heeft of geeft: cliënten, vrijwilligers, professionele zorgverleners, familieleden, et cetera.

Doel
Tenslotte wil zij een ondersteunende en stimulerende rol spelen in het integratieproces van mensen met een verstandelijke beperking en / of autisme in de samenleving. Deze mensen dichtbij anderen brengen en anderen dichtbij hen brengen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het verkrijgen van geldmiddelen of goederen in natura.
– het ontwikkelen en uitvoeren van promotionele activiteiten ten einde het gedachtegoed van de woon- en werkvoorziening bekend te maken bij een breder publiek, zodat dit een positieve bijdrage levert aan het verkrijgen van geldmiddelen, vrijwilligers stimuleert deel te nemen aan de begeleiding van cliënten of andere taken op de woon- en werkvoorziening én in algemene zin de integratie van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de samenleving bevordert.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door Peter van Esch (dagelijks/operationeel) en gecontroleerd door een driehoofdige Raad van Toezicht bestaande uit: Hennie Bos-Nijland, Ad van der Lugt (voorzitter) en Jan Veltkamp.

Ons steunen?
Wilt u de stichting financieel steunen dan kunt u dit doen in de vorm van een gift of donatie op bankrekening NL64 RABO 0127 0957 72 ten name van De Eikenzoom te Anerveen.

U kunt ons ook helpen door tijdens uw vakantie uw handen uit de mouwen te steken bij de werkzaamheden op de boerderij.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Peter van Esch of een bericht sturen via de adresgegevens op de homepage.