Op zaterdag 31 januari en zaterdag 7 februari j.l. was De Eikenzoom aanwezig op de SVR-recreatiebeurzen in respectievelijk ‘s-Hertogenbosch en Vijfhuizen. Op beide dagen werden er veel folders uitgereikt en contacten gelegd met kandidaat-bezoekers van onze minicamping.S