Teamsamenstelling

Naast de directie, die samen verantwoordelijk zijn voor het operationeel en zorg management bestaat het team uit:
– 2 persoonlijk begeleiders
– 3 begeleiders
– 1 algemeen medewerker
– 1 meewerkend zorgcoördinator
– 1 coördinator dagbesteding.


Sommige van deze functies zijn gecombineerde functies.
Naast de interne medewerkers heeft De Eikenzoom een overeenkomst met een orthopedagoog en kan er via de Coöperatie Boer en Zorg gebruik gemaakt worden van een Arts Verstandelijk Gehandicapten en een zorgconsulent.
Het opleidingsniveau van het team is op MBO- en HBO-niveau en beschikt over de benodigde relevante competenties, kennis en ervaring. Er is ruime ervaring (deskundigheid) met de doelgroep, die varieert tussen enkele jaren en meer dan 20 jaar werkervaring met VG en autisme.

Allen zijn in het bezit van een geldig VOG, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift en gaan discreet om met vertrouwelijke informatie (beroepsgeheim).
Wij hechten aan adequate en regelmatige training en opleiding, zodat onze medewerkers op de hoogte blijven van maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen en kennis.
Waar mogelijk worden de medewerkers all-round opgeleid en ingezet, waarbij oog is voor de individuele ontwikkeling en het gebruikmaken van specialismen en expertise.
Teamoverleg en intervisie bevorderen de kwaliteit van de zorgverlening en eenduidigheid richting de cliënt.