Visie & missie

Visie
Na een periode van intensieve begeleiding en opvoeding door de ouders moeten jong volwassenen een volgende stap maken op weg naar meer zelfstandigheid.
Door onvoldoende training en individuele begeleiding verloopt deze stap in de praktijk vaak moeizaam. Dit kan leiden tot allerlei problemen tussen de jongeren en hun ouders of begeleiders.

Om deze groep succesvol te kunnen laten integreren in de maatschappij en beter te begeleiden bij de grote stap naar zelfstandigheid zijn een aantal zaken van belang: kleinschaligheid, structuur, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling, rust en ruimte.

Missie
De Eikenzoom wil integratie, dat is: normaal functioneren in werk en maatschappij, stimuleren door praktische vaardigheden te trainen. Kernwoorden zijn: leren, doen en ervaren.