Waar wij voor staan!

Wat mag je van elke medewerker van De Eikenzoom verwachten als je er komt wonen of werken?

 • Wij (De Eikenzoom) behandelen iedereen met respect. Je mag zijn wie je bent. Jouw welbevinden staat voor ons centraal.
 • Wij nemen de tijd om naar je te luisteren, je te begrijpen. Je mag op onze kennis en ervaring rekenen om jouw problemen samen op te lossen.
 • Wij houden ons aan de regels en komen onze afspraken na.
 • Wij maken geen misbruik van onze machtspositie ten opzichte van onze cliënten.
 • Wij maken geen afspraken met concurrenten ten nadele van onze cliënten.
 • Wij streven ernaar om onze cliënten (waar nodig in samenwerking met ketenpartners op het gebied van zorg en welzijn én andere relevante werkvelden) naar vermogen te laten integreren in de maatschappij. Ondersteuning is – waar mogelijk – gericht op blijvende participatie en stimulering van de zelfredzaamheid, passend bij de ontwikkelingsfase en/of beperkingen van de cliënt.
 • In onze hoedanigheid als 24-uurszorginstelling, zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen rondom zorg- en hulpverlening.
 • Wij zoeken actief naar mogelijkheden om de zorg- en hulpverlening af te schalen zodra de cliënt hier aan toe is en redelijkerwijs verwacht mag worden, dat de cliënt hierdoor niet in lichamelijk, psychisch of materiële zin in de problemen komt.
 • Wij bieden zorg aan iedereen, die daarom vraagt of door derden wordt voorgedragen, mits de zorgvraag ook aansluit bij onze doelstellingen, expertise en beoogde doelgroep.
 • Wij beschikken over voldoende personeel om de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen. Behoudens specialismen mag van al haar zorgmedewerkers verwacht worden, dat ze dezelfde kwaliteiten en vaardigheden bezitten. In beginsel krijgt elke cliënt één persoonlijk begeleider, die optreedt als proces- en ketenregisseur voor het totale zorgverleningstraject.
 • Onze zorglocatie (wonen en werken) voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
 • Eventuele fusieplannen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de NZa.
 • Wij houden ons allemaal (medewerkers én cliënten) aan de gedragscode van onze organisatie, zoals verwoord is in onze ‘regels voor de omgang met elkaar’.